Uthyrnings­policy

Persson Properties uthyrningspolicy

Nedan följer villkoren som vi uppställer för att någon ska kunna komma ifråga som hyresgäst hos oss.

 1. Hushållet ska ha god möjlighet att betala hyran för lägenheten.
  I normalfallet innebär detta:

  • minst en av de som upptas på hyreskontraktet ska ha en tillsvidareanställning (undantag gäller för studentlägenheter),
  • en total årsinkomst för den eller de som upptas i hyreskontraktet som motsvarar tre årshyror, sam
  • inga betalningsanmärkningar för den eller de som upptas i hyreskontraktet.
 2. Inga anmärkningar från den senaste hyresvärden/bostadsrättsföreningen på den eller de som ska upptas i vårt hyreskontrakt och som avser betalning av hyran eller störningar/misskötsamhet* under de senaste två åren, om detta föranlett en rättelseanmaning och/eller skickats till inkasso.
 3. Vi ger även i övrigt förtur till hyresgäster som saknar anmärkningar, eller enbart har anmärkningar om ringa förseelser, från tidigare hyresvärd/bostadsrättsförening avseende den senaste tvåårsperioden.
 4. Vi kräver att hushållet har ett för lägenheten lämpligt antal boende. Utformningen av våra lägenheter och de gemensamma utrymmena i våra fastigheter, liksom vår underhållsplan för respektive fastighet, utgår ifrån ett visst antal boende. Ett större antal boende ökar slitaget på fastigheten och därmed våra kostnader. Därför tillämpar vi följande gränser.
LägenhetsstorlekMaximalt antal boende
1 ROK2
2 ROK3
3 ROK4
4 ROK5
5 ROK6
 • För våra rök- och husdjursfria hyreshus måste hushållet vara rökfritt samt inte ha några husdjur**.
 • Vi ger även i övrigt förtur till rök- och husdjursfria hyresgäster.
 • Vi prioriterar sökande som kan flytta in så snart som möjligt efter att lägenheten blivit tillgänglig för inflytt.
 • Befintliga hyresgäster hos Persson Properties prioriteras. Vi beaktar även hur lång tid det har gått sedan intresseanmälan kom in när beslutar vem som ska erbjudas att hyra hos oss, så att äldre anmälningar prioriteras. Vi förbehåller oss dock rätten att bestämma vem vi hur ut till baserat på en helhetsbedömning av de sökandes ekonomiska förmåga och övriga lämplighet att vara hyresgäst hos oss, utifrån de kriterier som vi listar ovan. Persson Properties arbetar aktivt mot alla former av diskriminering.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

* för innebörden av misskötsamhet, se rubriken ’Hantering av störningar och annan misskötsamhet (före tvist)’ i vår integritetspolicy.

**med husdjur avses alla större pälsdjur, såsom hundar och katter, samt fåglar.