Felanmälan    Akut felanmälan & jour

    Vid fel som kräver akut hjälp eller tillsyn, ex. vattenläckor e.dyl. – ring oss på 046-440 11 10 och knappa dig vidare till vår akuta fastighetsjour.