Fakturerings­information

Fakturering

Utöver de legala krav som ställs på en fakturas utformning ska följande framgå på fakturan;

 • Rätt bolagsnamn
 • Referensperson avseende vem som har beställt arbetet eller varan
 • Leverantörens referens
 • Specifikation av utfört arbete eller vara
 • Fyrsiffrigt fastighetsnummer (framgår i nedanstående bolagslista)
 • Vart i fastigheten arbetet har utförts (vilken; lägenhet, lokal, hyresgäst, gemensamhetsyta)
 • Eventuellt projektnummer (uppges vid beställning)
 • Fakturans förfallodatum (betalningsvillkor 30 dagar)
 • Rätt fakturaadress i enlighet med nedanstående bolagslista
 • Vid pappersfaktura ska bolagsspecifikt FE-nummer framgå (framgår i nedanstående bolagslista)

Fakturaadress

Vi strävar efter att miljöanpassa och effektivisera fakturaflödet, och som leverantör kan du bidra till detta genom att skicka elektroniska leverantörsfakturor till oss. Persson Properties scanningsleverantör är Scancloud och vi har idag möjlighet att ta emot fakturor i följande olika format;

 • E-faktura
 • Peppol-ID
 • PDF-faktura
 • Pappersfaktura

För fakturaadress se nedanstående bolagslista. Vänligen observera bolagens individuella faktureringsförutsättningar.

[KNAPP: LISTA]

Frågor om fakturamärkning

För frågor om fakturamärkning kontakta Persson Properties:

Viktigt att ställa ut fakturan på rätt bolag

För att undvika förseningar och onödigt administrativt arbete är det oerhört viktigt att varje faktura ställs ut till rätt bolag. Fakturor som kommer till fel bolag eller saknar ovanstående uppgifter kommer att returneras. Om du är osäker, öppna bolagslistan ovan och sök upp den fastighet som arbetet eller varan avser.